Shastri From
» Triturate Mahavidyala shree Chamunda Dham for 5 year’s

Acharyain phalit jyotish
» Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth

Vaashtu Diploma
» Two year’s S.L.B.S.R.S.Y Deeply Practice

Vision Jyotish के द्वारा लोककल्याण